Verizon Wireless swaps CEOS, John Stratton now in charge

Printable View