Does Vzw Z30 + Telus SIM = Telus 10.3.1 update?

Printable View