1. johnny_bravo72's Avatar
    01-17-19 09:19 PM
  2. Ed Gar's Avatar
    May makaalam ba kung yung keyone sa pinas ay gagana sa sim ng UAE? Meaning compatible ba sila or need to need to buy new phone there?
    03-20-19 10:50 PM
9,277 ... 370371372
LINK TO POST COPIED TO CLIPBOARD